Impremta a Gràcia | CiberVirreina Informàtica | Ciber a Gràcia Barcelona | CiberVirreina

Serveis de CiberVirreina Informàtica

Impressions i fotocòpies

Impressions i fotocòpies

Impressions i fotocòpies

Impressions làser b/n i color

Alta qualitat d'impressió, tant en paper normal com en papers especials de grossor més gran, excel·lent acabat i baixos preus.

Possibilitat d'imprimir sobre paper color, sobre transparències o sobre etiquetes.

Opció doble cara, per aprofitar tots dos costats del paper.

Grandàries d'impressió fins a DIN-A3.

El servei d'impressió està disponible fins a l'hora del tancament, sempre.

Fotocòpies

Tot tipus de còpies, b/n i color, normals, ampliades, reduïdes, en papers normals o especials, fins a grandària DIN-A3. També, amb opció doble cara.

La solució per fotocopiar quan totes les copisteries estan tancades.

[ Tornar al llistat de categories ]