Compra d'ordinadors a Gràcia | Política de devolució | Ciber a Gràcia Barcelona | CiberVirreina

Política de devolució, reemborsament i garantia

S'acceptarà durant 15 dies la devolució de l'article comprat solament en cas d'error per les especificacions de venda de l'article, o per cas de garantia, podent CiberVirreina Informàtica optar per la devolució dels diners, la reparació o la substitució per un altre article similar o superior. La devolució haurà d'efectuar-se al nostre local, i els càrrecs de transport de tornada o reexpedició estaran a càrrec del comprador. La garantia de venda de l'article serà d'1 any en cas d'articles nous, i en cas de tractar-se d'articles usats i rectificats, serà de 60 dies. La mateixa garantia cobrirà els components físics, però no els programes ni software en general, que poden ser alterats per virus, per errors d'ús o navegació de l'usuari, o afectats per adware o malware.
El comprador accepta conèixer que els antivirus no poden oferir protecció completa sobre aquests riscos. El comprador haurà de fer còpia de seguretat dels arxius personals que haguessin estat guardats per ell.
La garantia es prestarà exclusivament al nostre local. Perquè sigui vàlida la comanda de devolució o de garantia, hauran d'estar inalterats els segells de seguretat de l'article i el mateix no haurà d'haver estat desmuntat o obert.